అమేజింగ్ లార్జ్ ఫార్మాట్ ప్రొజెక్షన్ టెక్నాలజీ

ఈ వీడియో ఫ్రెంచ్ సంస్థ ఈజీ వెబ్ నుండి వచ్చింది. నేను పెద్ద ఎత్తున ప్రొజెక్షన్‌లో నైపుణ్యం కలిగిన UK లోని కొన్ని కంపెనీలను మరియు మేరీల్యాండ్ నుండి పెద్ద ఫార్మాట్ ప్రొజెక్షన్‌ను ప్రకటించే యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఒక సంస్థను కూడా కనుగొన్నాను. అద్భుతమైన సాంకేతికత!