ప్రమాదవశాత్తు స్పామర్‌గా మారడానికి టాప్ 5 మార్గాలు

మీరు ఇంటర్నెట్‌లో పొందగలిగే చెత్త అవమానం గురించి స్పామర్‌గా ఆరోపించబడాలి. మీ పాత్రపై ఏ ఇతర దాడికి అయినా అదే శక్తి ఉండదు. మీరు స్పామర్ అని ఎవరైనా అనుకున్న తర్వాత, మీరు వారి మంచి వైపు తిరిగి రారు. స్పామ్‌విల్లేకు వెళ్లే రహదారి వన్ వే మాత్రమే. అన్నింటికన్నా చెత్తగా, స్పామర్‌గా మారడానికి కూడా చర్యలు తీసుకోకపోవడం ఆశ్చర్యకరంగా సులభం! ఇక్కడ మొదటి ఐదు ఉన్నాయి