ఫీల్డ్ CR సేల్స్ మరియు మార్కెటింగ్ సాంప్రదాయ CRM కి మించి ఎందుకు కనిపించాలి

సాంకేతిక పరిజ్ఞానం - సోషల్ మీడియా, వీడియో చాటింగ్ మొదలైన వాటితో ప్రపంచం ఎక్కువగా వ్యక్తిత్వం లేనిదిగా మారుతుంది. ఒక అవకాశం చాలా వాస్తవమైన రీతిలో ప్రదర్శించబడింది. ఒకప్పుడు సహజమైన, సహజమైన మరియు ఒక ఆలోచన తరువాత చాలా చక్కగా ఉనికిలో ఉన్న ఒక భావన అసౌకర్యమైన, ఖరీదైన సమయం తీసుకునే అనుసరణకు పంపబడుతుంది. మీరు సంబంధాలు పెంచుకోవాలనుకునే వ్యక్తుల ముందు శారీరకంగా ప్రవేశించడం. ఇది క్రూరంగా స్పష్టమైన భావనలా ఉంది, కానీ వాస్తవికత