ఆన్‌లైన్‌లో అమ్మకం: మీ ప్రాస్పెక్ట్ కొనుగోలు ట్రిగ్గర్‌లను గుర్తించడం

నేను తరచుగా వింటున్న ప్రశ్నలలో ఒకటి: ల్యాండింగ్ పేజీ లేదా ప్రకటనల ప్రచారం కోసం ఏ సందేశాన్ని ఉపయోగించాలో మీకు ఎలా తెలుసు? ఇది సరైన ప్రశ్న. తప్పు సందేశం మంచి రూపకల్పన, సరైన ఛానెల్ మరియు గొప్ప బహుమతిని కూడా అధిగమిస్తుంది. సమాధానం, వాస్తవానికి, ఇది కొనుగోలు చక్రంలో మీ అవకాశం ఎక్కడ ఉందో దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏదైనా కొనుగోలు నిర్ణయంలో 4 ప్రధాన దశలు ఉన్నాయి. మీ అవకాశం ఎక్కడ ఉందో మీరు ఎలా చెప్పగలరు