టెక్నాలజీ: ఈజీ టార్గెట్, నాట్ ఆల్వేస్ సొల్యూషన్

నేటి వ్యాపార వాతావరణం కఠినమైనది మరియు క్షమించరానిది. మరియు అది మరింత పెరుగుతోంది. జిమ్ కాలిన్స్ యొక్క క్లాసిక్ బుక్ బిల్ట్ టు లాస్ట్ లో ప్రశంసించిన దూరదృష్టి సంస్థలలో కనీసం సగం అది ప్రచురించబడిన దశాబ్దంలో పనితీరు మరియు ఖ్యాతిని కోల్పోయింది. నేను గమనించిన కారణాలలో ఒకటి, ఈ రోజు మనం ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని కఠినమైన సమస్యలు ఒక డైమెన్షనల్ - సాంకేతిక సమస్యగా కనిపించేది చాలా అరుదు