వీడియో: క్రోధస్వభావం గల పిల్లి, కొవ్వు యూదు & USCTO లింక్ అవగాహన & ఎంగేజ్‌మెంట్

క్రోధస్వభావం గల పిల్లి మరియు కొవ్వు యూదులకు అధ్యక్ష నియామకం మేగాన్ స్మిత్‌తో ఏమి ఉంది? మార్కెటింగ్ గురించి అది మనకు ఏమి చెబుతుంది? మూడేళ్ళుగా SXSW వద్ద మొత్తం కబుర్లు కొలిచే వ్యక్తిగా, డేటా సైన్స్ (అనగా సోషల్ లిజనింగ్) ను డేటా శాంపిల్‌తో పోల్చడం ద్వారా ఈ సంవత్సరం ఒక చిన్న ప్రయోగం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను (అనగా కెమెరా సిబ్బందితో 6 వ వీధిలో నడవడం మరియు అడగడం ప్రజలు వెర్రి ప్రశ్నలు). ఇక్కడ ఏమి ఉంది