ఎండ్-టు-ఎండ్ అనలిటిక్స్ వ్యాపారాలకు ఎలా సహాయపడుతుంది

ఎండ్-టు-ఎండ్ అనలిటిక్స్ కేవలం అందమైన నివేదికలు మరియు గ్రాఫిక్స్ కాదు. ప్రతి క్లయింట్ యొక్క మార్గాన్ని ట్రాక్ చేసే సామర్థ్యం, ​​మొదటి టచ్‌పాయింట్ నుండి సాధారణ కొనుగోళ్ల వరకు, వ్యాపారాలు పనికిరాని మరియు అధిక విలువైన ప్రకటనల ఛానెల్‌ల ఖర్చును తగ్గించడానికి, ROI ని పెంచడానికి మరియు వారి ఆన్‌లైన్ ఉనికి ఆఫ్‌లైన్ అమ్మకాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో అంచనా వేయడానికి సహాయపడుతుంది. OWOX BI విశ్లేషకులు ఐదు కేసు అధ్యయనాలను సేకరించారు, అధిక-నాణ్యత విశ్లేషణలు వ్యాపారాలు విజయవంతంగా మరియు లాభదాయకంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయని నిరూపిస్తున్నాయి. ఆన్‌లైన్ సహకారాన్ని అంచనా వేయడానికి ఎండ్-టు-ఎండ్ అనలిటిక్స్ ఉపయోగించడం పరిస్థితి. జ