థోర్ ష్రోక్ ఇంటర్నెట్ మార్కెటింగ్ గురువులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారా? నగదు మరియు బహుమతులలో 1,800 XNUMX ఇవ్వడం

నేను చాలా మంచి విద్యార్థిని. నా మాజీ గురు బోధకులలో ఇద్దరు, మార్లన్ సాండర్స్ మరియు అర్మాండ్ మోరిన్‌లను జోయెల్ కామ్ యొక్క సీక్రెట్ క్లాస్‌రూమ్ అనుబంధ కార్యక్రమంలో వుడ్‌షెడ్‌కు తీసుకువెళుతున్నాను.

ఇక్కడ నేను నేర్చుకున్నది మరియు నేను ప్రపంచంలోని ఉత్తమ ఇంటర్నెట్ విక్రయదారులను ఎలా కొడుతున్నాను.