మీ మార్పిడి రేట్లను మెరుగుపరిచే ఎగ్జిట్-ఇంటెంట్ పాప్-అప్‌ల ఉదాహరణలు

మీరు వ్యాపారాన్ని నడుపుతున్నట్లయితే, మార్పిడి రేట్లను మెరుగుపరచడానికి కొత్త మరియు మరింత ప్రభావవంతమైన మార్గాలను బహిర్గతం చేయడం చాలా ముఖ్యమైన పని అని మీకు తెలుసు. మీరు దీన్ని మొదట చూడకపోవచ్చు, కానీ నిష్క్రమణ-ఉద్దేశం పాప్-అప్‌లు మీరు వెతుకుతున్న ఖచ్చితమైన పరిష్కారం కావచ్చు. అది ఎందుకు మరియు మీరు ముందుగానే వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి? మీరు సెకనులో కనుగొంటారు. ఎగ్జిట్-ఇంటెంట్ పాప్-అప్‌లు అంటే ఏమిటి? అనేక రకాలు ఉన్నాయి