అగ్ర సంస్థ నిపుణుల నుండి సేకరించిన సోషల్ మీడియా వివేకం

బిగ్ కంపెనీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫెషనల్స్ మనలో మిగతావారికి అంత స్పష్టంగా తెలియకపోవచ్చు? జే బేర్ యొక్క తాజా ఈబుక్, సోషల్ ప్రోస్ ఆల్-స్టార్స్: కెరీర్ పాత్స్ & 27 బిగ్ కంపెనీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫెషనల్స్ నుండి చిట్కాలు రెఫరల్ కాండీ త్రవ్వి, మనకు ఏదైనా అర్ధవంతమైన నమూనాలను కనుగొనగలదా అని చూడటానికి. మీ సోషల్ మీడియా ఉనికిని స్థాపించడం, మీ ప్రేక్షకులను పెంచడం, కమ్యూనిటీని నిర్మించడం మరియు మీ బ్రాండ్‌ను బాగా సూచించడంలో సాధారణ జ్ఞానం వంటి చిట్కాలు ఈ సమాచారంలో ఉన్నాయి