బూటకపు మార్కెటింగ్? ఐవర్ యొక్క అండర్సీ బిల్‌బోర్డ్‌లు

యూట్యూబ్ ప్రకారం, ప్రతి నిమిషం 72 గంటల వీడియో అప్‌లోడ్ చేయబడుతుంది! ట్విట్టర్ వినియోగదారులు రోజుకు 400 మిలియన్ సార్లు ట్వీట్ చేస్తారు. శబ్దం నిండిన ప్రపంచంలో, ఉత్పత్తి, వెబ్‌సైట్ లేదా సేవ వినడం కష్టం. విక్రయించబడుతున్న విషయం గురించి నిజంగా అసాధారణమైన ఏమీ లేనప్పుడు ఇది మరింత కష్టం. ప్రతి రోజు, విక్రయదారులు శబ్దం కంటే పైకి ఎదగడానికి సవాలును ఎదుర్కొంటారు. సృజనాత్మక ఉద్దీపన ఆశతో, నేను 2009 వైపు తిరుగుతాను