ఇన్బాక్స్ కోసం యుద్ధం

సగటున, చందాదారులు నెలకు 416 వాణిజ్య ఇమెయిల్ సందేశాలను స్వీకరిస్తారు… అది సగటు వ్యక్తికి చాలా ఇమెయిల్‌లు. మరే ఇతర వర్గాలకన్నా ఎక్కువ మంది వారి ఆర్థిక మరియు ప్రయాణాలతో వ్యవహరించే ఇమెయిల్‌లను చదువుతారు… మరియు చందాదారులు మీ ఇమెయిల్‌కు సభ్యత్వాన్ని పొందడం లేదని గమనించడం ముఖ్యం - వారు మీ పోటీదారునికి కూడా సభ్యత్వాన్ని పొందుతున్నారు. మీ ఇమెయిల్ చక్కగా రూపొందించబడిందని మరియు మొబైల్ పరికరాలకు ప్రతిస్పందించేది ఖచ్చితంగా కనీసమే. యొక్క బలవంతపు ఇమెయిల్ ఉంది