టెలివిజన్ యొక్క డైనమిక్ పరిణామం కొనసాగుతుంది

డిజిటల్ అడ్వర్టైజింగ్ పద్ధతులు విస్తరించి, మార్ఫ్ చేస్తున్నప్పుడు, కంపెనీలు ప్రతి వారం టీవీ చూడటానికి 22-36 గంటలు గడిపే ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి టెలివిజన్ ప్రకటనలలో ఎక్కువ డబ్బును పొందుతాయి. మనకు తెలిసినట్లుగా టెలివిజన్ క్షీణతను ఉదహరిస్తూ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రకటనల పరిశ్రమ గర్జనలు మనకు నమ్మకం కలిగించినప్పటికీ, టెలివిజన్ ప్రకటనలు బదులుగా సజీవంగా ఉన్నాయి మరియు మంచి ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. పరిశ్రమ మరియు మీడియా సంస్థలలో ప్రకటనల పనితీరును విశ్లేషించిన ఇటీవలి మార్కెట్ షేర్ అధ్యయనంలో