ది సైకాలజీ అండ్ ఆర్‌ఓఐ ఆఫ్ కలర్

నేను రంగు ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ కోసం సక్కర్ని… లింగాలు రంగులు, రంగు, భావోద్వేగం మరియు బ్రాండింగ్‌ను ఎలా అర్థం చేసుకుంటాయో మరియు రంగులు కొనుగోలు ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయా లేదా అనే విషయాన్ని మేము ఇప్పటికే ప్రచురించాము. ఈ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ వారి వినియోగదారు అనుభవంలో వారు ఉపయోగిస్తున్న రంగులపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా మనస్తత్వశాస్త్రం మరియు పెట్టుబడిపై వచ్చే రాబడిని కూడా వివరిస్తుంది. రంగు ద్వారా ప్రేరేపించబడిన భావోద్వేగాలు వ్యక్తిగత అనుభవాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి, అవి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయని మేము చెప్పినదానికంటే. ఎరుపు రంగు